Kan man själv trycka upp och ge ut sin bok?

Vissa författare som blivit refuserade flera gånger eller som skriver endast på hobby-basis brukar kunna ge ut sina böcker på egen hand, vilket man kallar för self-publishing eller ”på eget förlag”.

Författaren väljer då att själv bekosta korrekturläsningen, marknadsföring, upptryckning på egen hand. Som en naturlig konsekvens av detta är upplagorna oftast mycket mindre. På senare år har Self-publishing dock fått ett rejält uppsving via ny teknik och strömmen att faktiskt vilja läsa litteratur som inte endast är en storsäljare. Detta leder till att efterfrågan på böcker som publicerat via eget förlag ökat.

Även digitaliseringen av böcker och försäljning via internet har hjälpt de mindre förlagen och författarna med att lättare få ut sina böcker. Print-on-demand är ett tydligt exempel på detta, där boken endast trycks om en kund köpt boken. Även E-böcker blir allt mer populärt, just för att man kan läsa boken direkt i datorn eller på läsplattan. Dock gäller det fortfarande att man har en bra god budget för att kunna stå för alla utgifter som tillkommer vid egen utgivning samt att man är kreativ när det gäller att marknadsföra sin bok och få ut den till sina läsare.