Hur kan man marknadsföra en bok?

Det som man vill uppnå med marknadsföring av sin bok är att få rätt person att både läsa och tycka om boken. Man vill få personen att högt och tydligt förmedla budskapet med att de verkligen tyckte om boken och att detta sedan upprepas många gånger om.

På så sätt sprids positiv information om boken vilket leder till mer försäljning. För att lyckas med detta är det viktigt att man identifierar rätt målgrupp, vem som är läsare och vem som är köpare (dessa är inte samma sak).

Dels så finns det traditionell marknadsföring som man kan använda sig av, vilket innebär reklam på bussen, tunnelbana, affischering och annonser i tidningar. Men vill man vara mer modern och i framkant så finns det andra sätt att nå ut till sin målgrupp.

Ett sådant, vilket blir allt mer populärt, är att skapa en video om boken. Det finns flera alternativ för hur denna video kan te sig, allt beror på vad man har för syfte med marknadsföringen. Det kan exempelvis vara en bit ur boken som är dramatiserad alternativt en video med en bloggare som recenserar och rekommenderar boken. Detta kräver dock att man verkligen har koll på vem som är en läsare och köpare. Oavsett så skall filmen bestå av relevanta och transparenta historier som läsaren eller köparen kan känna igen sig i, och på så sätt känna att man vill införskaffa sig boken. Det kan exempelvis vara genom en företagsfilm eller informationsfilm. Den bästa marknadsföringen är när man identifierar sig med produkten.