Vilken roll har bokförlaget om man vill ge ut en bok?

Bokförlaget skall fungera som ett mellanled mellan alla parter som är involverade i att ge ut en bok. Det innebär att bokförlaget har kontakt med författaren, tryckeri och bokhandeln.

Det är bokförlagets ansvar att finansiera själva tryckningen av en upplaga, eftersom författaren givit företaget ensamrätt för att genomföra denna uppgift. Vidare kommer förlaget även att ansvara för urval av texter, redigeringen, marknadsföringen av produkten och formgivningen av upplagan – allt detta är viktiga inslag i att få en bok publicerad och utgör förlagens dagliga arbete.

När ett bokförlag får in ett objekt tar de ställning till om detta är ett manus eller text som de faktiskt vill arbeta med. De flesta texter som skickas in får dock avslag vilket man kallar för refusering. Traditionella författare som redan blivit publicerade byter väldigt sällan bokförlag. Får bokförlaget in en text om exempelvis specifik forskning så behövs nästan alltid andra aktiva projekt initieras där man kontaktar andra relevanta forskare för att få fram bra akademiska texter och litteratur.

Vissa förlag har till och med startar deras eget tryckeri som en sidoaktivitet för att öka produktiviteten och effektivisera processerna internt. Vidare finns det även vissa förlag som har egen bokhandel specifikt till deras slutkund. Vissa förlag är knutna till specifika rörelser, organisationer, tidningar eller företag. Detta kan vara mycket positivt om man ens egen bok eller text gynnas av dessa samarbeten. Man kan snabbare få kraft och synas i rätt forum. Vissa bokförlag som endast ger ut läromedel arbetar bara med skolor som kund, vilket leder till böcker som inte kommer ut i bokhandeln.

När man kommit så långt att bokförlaget och författaren bestämt sig för att samarbeta skrivs ett förlagsavtal. Detta avtal reglerar hur stor vinst författaren får respektive förlaget, samt den förskottsbetalning som oftast betalas ut till författaren. Om du funderar på att ge ut en bok kan komika.se vara en bra start för dig. Läs mer här om hur du kommer igång med skrivandet.